צור קשר לוגו של יוטיוב אייקון של רמקול

כלים והנחיות נוספות > צור קשרשאלות ותשובותמידע על החלפת השטרות

צור קשר


שלח

מידע נוסף וחומרי הסברה על השטרות החדשים ועל סימני הביטחון המשולבים בהם ניתן לקבל באמצעות פנייה למחלקת המטבע של בנק ישראל בכתובת:

בנק ישראל, מחלקת המטבע, ת"ד 780 ירושלים 91007
ובטלפון: 1800-300-018.
באמצעות דואר אלקטרוני
Contact_currency@boi.org.il